Soort project:

VLAIO

Duurtijd:

01/04/2020 - 31/03/2024

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, Bodemkundige Dienst van België (coördinator), KU Leuven Afdeling Bodem-en Waterbeheer, Proefcentrum voor Groenteteelt, Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant

Drip staat voor een datagedreven regeling van druppel-Irrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw.

In het DRIP project wordt in samenwerking met groentetelers onderzocht hoe druppelirrigatie de plaats kan in nemen van bovenberegening. Slimme sensoren, gekoppeld aan een bodemwaterbalansmodel, zorgen er voor dat de installatie optimaal wordt aangestuurd.

Water is een cruciale productiefactor voor circa 4000 tuinbouwbedrijven die groenten telen in openlucht. Uitzonderlijk droge jaren, zoals 2018, die nu één keer per 20 jaar voorkomen, zullen in de toekomst eens om de vier jaar voorkomen. Ook de start van het groeiseizoen 2020 was opnieuw droog, waardoor irrigatie noodzakelijk was om in de vroege teelten een optimale groei te garanderen.
Opnieuw blijkt dat watergebruik door de tuinbouw sector sterk onder druk komt te staan. Het is dus noodzakelijk om de waterefficiëntie te verhogen om zo tot een duurzame rendabele bedrijfsvoering te komen. Door vochtsensoren te koppelen aan een bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van data-assimilatie, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding. Bijkomend kan de irrigatie efficiëntie worden verhoogd door haspelirrigatie om te vormen naar druppelirrigatie, althans voor teelten waarvan het gewas pas laat in het seizoen volledig de bodem bedekt zoals prei, selder, ui, venkel, bloemkool. Voor deze teelten kunnen de verdampingsverliezen door evaporatie vanuit de bodem ingeperkt worden door water gericht toe te dienen in de wortelzone. Doorrekeningen, literatuuronderzoek en praktijkervaring duiden op een waterefficiëntiewinst van 10 tot 30% bij de toepassing van druppelirrigatie ten opzichte van haspelberegening. Gedurende het project gaan pionierbedrijven aan de slag met druppelirrigatie om obstakels te overwinnen zodat druppelirrigatie praktisch en economisch evenwaardig alternatief wordt voor haspelberegening.

Dit zijn de vooropgestelde doelen:

 • Uitwerken draaiboek voor correcte keuze en gebruik van bodemsensoren
 • De bodemvochtsimulatie met bodemwaterbalansmodellen automatisch kalibreren door middel van data-assimilatie, op data gegenereerd door bodemsensoren
 • Real-time en perceel-specifiek datagedreven irrigatieadvies
 • De waterbesparing en rentabiliteit van druppelirrigatie kwantificeren voor de tuinbouwer
 • Oplossingen formuleren voor
  – knelpunten bij het gebruik van druppelirrigatie
  – meerjarig gebruik van druppelslangen.
  – plaatsing en verwijdering van druppelslangen onder de grond
 • Een druppelirrigatiesysteem koppelen aan het online datagedreven adviesplatform

 

Verschenen artikels:

Rapport DRIP 3e Begleidingsgroep

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders