Soort project:

demonstratieproject

Duurtijd:

01/02/2018 - 29/02/2020

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum voor Fruitteelt, Bodemkundige Dienst van België

Verstandig omspringen met irrigatie is actueler dan ooit. Meer en meer zullen periodes met extreme neerslag en droogte elkaar afwisselen. In droge periodes zullen landbouwers er alle belang bij hebben om irrigatiewater zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Eén van de mogelijkheden om op de meest efficiënte wijze te irrigeren is door middel van druppelirrigatie.

Met name meerjarige teelten (peer, appel asperges, blauwe bes …) en teelten die nood hebben aan veel water (aardbei, selder, venkel, courgette, prei…) hebben potentieel baat bij druppelirrigatie. Hoewel bij fruitteelt het gebruik van druppelslangen beter gekend is dan in de groenteteelt (waar het omzeggens amper toegepast wordt) zijn beide sectoren gebaat met goede voorlichtingen en demonstraties bij de inzet van druppelirrigatie om ook in deze sector druppelirrigatie succesvol te kunnen implementeren.

De doelstellingen van het project zitten vervat in vijf thema’s:

  • Een eerste thema richt zich op het scala aan commerciële druppelslangen die bestaan.
  • Een tweede thema gaat over de plaatsing van druppelslangen.
  • Een derde thema spitst zich toe op producten die het bodemvocht beter kunnen verdelen in de grond.
  • Het monitoren en sturen van druppelirrigatie is een vierde thema.
  • Een laatste en vijfde thema spitst zich toe op lokale wateropslag gecombineerd met druppelirrigatie.

De output van het project kan U terugvinden in deze brochure.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders