Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/05/2016 - 01/05/2023

Partners:

ILVO, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Inagro

De preimineervlieg of Phytomyza gymnostoma zorgt al enkele jaren voor aanzienlijke schade in prei, voornamelijk in het Antwerpse en het oostelijke deel van Oost-Vlaanderen. De schade breidt ook uit naar West-Vlaanderen. Ook in biologische prei vormt deze plaag een groot probleem. Door het recente karakter van deze plaag –de preimineervlieg werd op praktijkpercelen voor het eerst vastgesteld in 2012– was er geen adequate beheersingsstrategie voorhanden.

Larven van de preimineervlieg mineren in de schacht van de prei en veroorzaken vraatgangen die de prei onverkoopbaar maken. De schade wordt pas vastgesteld bij de oogst tijdens het schonen van de prei. Omdat de door preimineervlieg veroorzaakte schade pas in de oogstperiode duidelijk wordt, is er nood aan een waarschuwingssysteem dat telers in staat moet stellen om op het gepaste moment tijdens de teelt maatregelen te nemen.

De hoofddoelstellingen van het project waren vooreerst kennis vergaren voor een duidelijke identificatie van de preimineervlieg, het ontwikkelen van een goede monitoringstechniek voor de opvolging van de vluchten van de preimineervlieg en ten slotte het opstellen van een praktisch en betrouwbaar waarschuwingsmodel (daggradenmodel).  In het project werd ook het voorkomen van natuurlijke vijanden bestudeerd. Tevens werden verschillende cultuurtechnische teeltmethoden uitgetest en werd de efficiëntie van diverse insecticiden bepaald.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders