Soort project:

Demonstratieproject

Duurtijd:

01/03/2021 - 28/02/2023

Partners:

Praktijkpunt landbouw, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. De voorbije jaren had de droogte een grote invloed op de opbrengst van groenten en aardappelen. Irrigatie is niet altijd een haalbare oplossing. Water is tijdens droogteperiodes niet altijd beschikbaar of kan niet op een rendabele manier tot bij het gewas gebracht worden. Het kan daarom lonen om het vochthoudend vermogen van de bodem te verhogen zodat er minder irrigatie nodig is en droogtestress wordt vermeden. 

Met innovatieve producten en maatregelen proberen we het vochthoudend vermogen van de bodem te verhogen, infiltratie te verbeteren en verdamping van bodemvocht tegen te gaan. Concreet demonstreren we via gerichte proeven en demonstratiemomenten volgende producten en praktijken om de teelten weerbaarder te maken tegen droogte:

  • Toepassen van compost, gesteentemelen, superabsorbeerders en wateruitvloeiers 
  • Aangepaste bodembewerkingen 
  • Bodembedekking met mulchmaterialen 
  • Aangepaste rassenkeuze 

PSKW onderzoekt deze thema’s op droogtegevoelige groentegewassen, zoals sla en selder. De partners voeren hetzelfde onderzoek uit op andere gewassen, namelijk witloof, aardappelen, uien en wortelen.

Financierders