Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/11/2018 - 31/10/2022

Partners:

Katholieke Universiteit Leuven (Laboratorium voor Microbiële Procesecologie en –beheersing (PME&BIM) en Centrum voor Microbiële en Plantengenetica (CMPG)) i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt; Proefcentrum Hoogstraten en Scientia Terrae

Gekke wortels wordt veroorzaakt door rhizogene Agrobacterium. Deze bacterie transfereert DNA (T-DNA) vanuit een Ri-plasmide naar de plantencel, dat vervolgens wordt ingebouwd in het genetisch materiaal van de gastheerplant. Het gevolg van deze gentransfer is ongecontroleerde wortelgroei. Problemen met gekke wortels worden voornamelijk vastgesteld in de teelt van tomaat, komkommer en aubergine. Aangetaste planten vertonen bovengronds een sterk vegetatieve groei en ondergronds een zeer compacte wortelstructuur. In een later stadium treden er problemen op met vruchtzetting en vruchtvorming, met productie- en opbrengstverliezen van meer dan 10% voor de getroffen tuinders als gevolg.

In de afgelopen jaren is het probleem van gekke wortels in Vlaanderen sterk toegenomen. Bevragingen toonden aan dat het percentage van besmette bedrijven gestegen is van 8% in 2011 tot 45% in 2017. Dit geeft aan dat de ziekte zeer snel uitbreiding vindt. Bovendien hebben we hier ook te maken met een zeer persistente ziekte: eens een bedrijf besmet is blijkt het heel moeilijk te zijn om van de ziekte af te geraken.

Courant gebruikte ontsmettingsmiddelen vormen niet voor elk bedrijf een oplossing. Efficiëntere biofilmbestrijding is dus noodzakelijk. Daarom willen we in dit project twee vernieuwende pistes verder onderzoeken. Enerzijds willen we ons in dit project richten op de biofilmvorming die ervoor zorgt dat Agrobacterium zich in een beschermde niche nestelt, waardoor bijvoorbeeld peroxidebehandeling of ECA-water, slechts een zeer beperkt effect hebben. Meer concreet zullen we de effectiviteit van nieuwe anti-biofilm moleculen verder onderzoeken. KU Leuven partner CMPG heeft de afgelopen tien jaar een ruim portfolio opgebouwd van in house ontwikkelde anti-biofilm moleculen, waarvan de effectiviteit tegen Agrobacterium biofilms nog niet is onderzocht. Anderzijds willen we Agrobacterium bestrijden met behulp van biocontrole-organismen (BCO’s). In recent onderzoek hebben preliminaire experimenten op laboschaal aangetoond dat bepaalde bacteriële stammen een antagonistische activiteit vertonen tegen Agrobacterium. Het werkingsmechanisme en de effectiviteit op laboschaal zijn echter nog onvoldoende gekend. Verder onderzoek om deze bacteriële stammen in te zetten in de bestrijding van gekke wortels is dus absoluut vereist. Hierbij wordt de combinatie met ontsmettingsmiddelen mee opgenomen om een totaalaanpak te kunnen aanbieden.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders