Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/06/2020 - 30/05/2024

Partners:

Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en ILVO

De voorbije jaren namen de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toe. Door het wegvallen van courante chemische bodemontsmettingsmiddelen of het beperken van de dosis ervan zijn deze ziekten almaar moeilijker te beheersen. Alternatieve methoden dringen zich op om de teelt van bepaalde gewassen rendabel te houden.

Het project zal de mogelijkheden nagaan van enkele niet-chemische bodemontsmettingsmethoden: stomen, anaërobe bodemontsmetting, solarisatie, biofumigatie en microgolven. Ook de inzet van micro-organismen wordt bekeken, eventueel in combinatie met voorgaande methoden. De evaluatie en optimalisatie van deze methoden gebeurt met de ziekteverwekkers Rhizoctonia (zwartrot) in kropsla, Pythium (vergelingsziekte) in veldsla en Sclerotina in grondwitloof. In het eerste jaar zullen de meest beloftevolle technieken worden geselecteerd op de praktijkcentra, in proeven met kunstmatige infectie met de modelpathogenen. Vanaf het tweede jaar willen we naar de praktijk trekken om de werking op te volgen in zoveel mogelijk bodemtypes en teeltomstandigheden. Dit moet aantonen wat de meest optimale omstandigheden zijn voor toepassing.

We willen ook kijken hoe we de impact van bepaalde bodemontsmettingsmethoden kunnen beperken. Zo zullen we bij het stomen bijvoorbeeld nagaan of we het energieverbruik kunnen verlagen en of we reststromen of meer duurzame energiebronnen kunnen gebruiken om de stoom op te wekken.

Onder verduurzamen verstaan we ook het beperken van het aantal bodemontsmettingsbehandelingen. Daarom zullen we uitzoeken hoe we de weerstand van een bodem tegen bodemziekten kunnen verhogen door het inwerken van micro-organismen.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders