Soort project:

Leaderproject

Duurtijd:

27/07/2018 - 30/07/2018

Partners:

Kim Koopman (pcfruit), Liesbeth Wachters (PSKW), Sander Palmans (PVL), Martine Peumans (PIBO-campus)

Met de aanduiding van de focusgebieden voor 2018 is gebleken dat, op basis van oppervlakte, een groot aandeel van de nieuwe focusgebieden voor grondwater in Vlaanderen gelegen zijn in Noord-Limburg. De hoofddoelstelling van dit project is daarom om stikstof (N) uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te reduceren in het volledige Leadergebied. Hiertoe worden demoproeven uitgevoerd rond aanpassing van het tijdstip en de locatie van bemesting. Hier wordt als basis meten is weten gebruikt (KNS systeem) dat reeds veel jaren zijn nut heeft aangetoond in diverse teelten. Daarnaast wordt de EVA-app geïntroduceerd waarmee de telers op elk moment de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau kunnen opvolgen. Als laatste worden kleinschalige technieken gedemonstreerd waarmee het gedraineerde water gebufferd kan worden. Het project combineert de ervaring vanuit de partners van het CVBB met de lokale partners, die expertise hebben in de begeleiding voor land- en tuinbouwers. Het onderzoek kadert binnen het LEADER-project ‘Aanpak van nitraatproblematiek’ dat op 27 juli 2017 van start ging en loopt tot 30 juli 2018 in de regio Kempen Maasland (Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt en Peer). Proefcentrum voor fruitteelt is coördinator en bundelt de krachten met proefstation voor de groenteteelt, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs campus, boerenbond en Agrobeheerscentrum Eco² vzw. Het project wordt gefinancierd door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Vlaanderen,  provincie Limburg en de praktijkcentra.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders