Problemen met aaltjes in de teelt van openluchtgroenten zijn sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de telers hier recent mee geconfronteerd werden. Drie kwart van de bedrijven neemt groenbedekkers op in de teeltrotatie. Over het effect van groenbedekkers op aaltjespopulaties, in positieve of negatieve zin, heeft de overgrote meerderheid echter weinig of geen informatie.

 

Het finale doel van dit project is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke aaltjes in de teelt van openluchtgroenten.  Dit door resistente groenbedekkers oordeelkundig in te passen in teeltrotaties. De focus ligt op Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi. Er wordt onderzocht wat de schadedrempels van de meest courant geteelde openluchtgroenten voor P. penetrans en M. chitwoodi zijn. Verder wordt de effectiviteit van courant gebruikte groenbedekkers (zoals bladrammenas, Japanse haver, gele mosterd, facelia, Italiaans raaigras, rogge, zomerhaver en Tagetes) onderzocht op onderdrukking van nematodenpopulaties. Bij de resistente groenbedekkers wordt geprobeerd het werkingsmechanisme te ontrafelen. Last but not least willen we via demonstratieproeven de opgedane kennis laten doorstromen naar de doelgroep.

Kennis over de levenscyclus van deze aaltjes is cruciaal om een goede beheersingsstrategie uit te werken. U leest er alles over in dit artikel dat in Proeftuinnieuws is verschenen.

Op 30 september ging er een geleid bezoek door op het proefveld in Maaseik. Kon je er niet bij zijn? Geen erg, de meeste info en resultaten lees je in onderstaande brochure.

Brochure geleid bezoek 30 sep 21