Problemen met aaltjes in de teelt van openluchtgroenten zijn sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de telers hier recent mee geconfronteerd werden. Drie kwart van de bedrijven neemt groenbedekkers op in de teeltrotatie. Over het effect van groenbedekkers op aaltjespopulaties, in positieve of negatieve zin, heeft de overgrote meerderheid echter weinig of geen informatie.

Het LA-traject (HBC.2016.0770) “Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten” – dat 1 januari 2018 van start gaat – wordt gefinancierd door VLAIO met cofinanciering van Boerenbond, Aveve, Limagrain Belgium, Rijk Zwaan Breeding, Vegebe, LAVA en telersverenigingen: De Schakel, BND, Vegras en Ingro. Het ILVO is coördinator van dit project met praktijkcentra PCG, Inagro en PSKW als partner.

Het finale doel van dit project is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke aaltjes in de teelt van openluchtgroenten.  Dit door resistente groenbedekkers oordeelkundig in te passen in teeltrotaties. De focus ligt op Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi. Er wordt onderzocht wat de schadedrempels van de meest courant geteelde openluchtgroenten voor P. penetrans en M. chitwoodi zijn. Verder wordt de effectiviteit van courant gebruikte groenbedekkers (zoals bladrammenas, Japanse haver, gele mosterd, facelia, Italiaans raaigras, rogge, zomerhaver en Tagetes) onderzocht op onderdrukking van nematodenpopulaties. Bij de resistente groenbedekkers wordt geprobeerd het werkingsmechanisme te ontrafelen. Last but not least willen we via demonstratieproeven de opgedane kennis laten doorstromen naar de doelgroep.

Kennis over de levenscyclus van deze aaltjes is cruciaal om een goede beheersingsstrategie uit te werken. U leest er alles over in dit artikel dat in Proeftuinnieuws is verschenen.

Voor dit project zijn we op zoek naar enkele pilootbedrijven die kampen met aaltjesproblemen en willen participeren in het onderzoek. Heb je interesse, neem dan snel contact op met één van de partners.

Anneleen Volckaert (PCG), Liesbeth Wachters (PSKW), Tomas Van De Sande (Inagro), Wim Wesemael & Johan Van Huylenbroeck (ILVO)