Proefcentrum Hoogstraten te Meerle (PCH) en Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW) hebben besloten om de mogelijkheid van een versterkte samenwerking te onderzoeken. Beide bestuursorganen van PCH en PSKW gaven op 6 maart 2024 groen licht om deze piste te onderzoeken en daarover verkennende gesprekken aan te vatten. Nauw betrokken veilingen, Coöperatie Hoogstraten en BelOrta, ondersteunen dit initiatief.

De aanleiding voor deze verkenning komt voort uit een traject dat door de Provincie Antwerpen werd opgezet in het kader van AGHRANT, het samenwerkingsverband van de vier Antwerpse praktijkcentra waar beiden deel van uitmaken. ‘Praktijkonderzoek vormt een belangrijke schakel in de transitie naar een duurzame landbouwsector in de provincie Antwerpen. We geloven dat samenwerking het onderzoek sterker maakt en brachten de praktijkcentra samen om de opties te verkennen. Dit traject heeft aangetoond dat er aanzienlijke gemeenschappelijke uitdagingen zijn. Zowel op het gebied van uitdagingen als op het gebied van missie, visie en strategie vertonen PCH en PSKW sterke gelijkenissen, wat de verdere verkenning rechtvaardigt. We zijn tevreden dat het traject nu een eerste resultaat oplevert.’ vertelt gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor onder meer landbouw, innovatie, economie en plattelandsbeleid.

Jarenlange samenwerking tussen beide praktijkcentra

PCH en PSKW hebben al vele jaren een sterke samenwerking opgebouwd, voornamelijk op het gebied van glasgroentenonderzoek. Deze samenwerking strekt zich uit over verschillende projecten, gezamenlijke technische comités, AGHRANT-initiatieven, gemeenschappelijke jaarprogramma’s van Praktijkcentra Plant, Agrolink Vlaanderen, Proeftuinnieuws, en meer.
‘Naast onze gezamenlijke activiteiten binnen het glasgroentenonderzoek hebben we als centra ook onze eigen specialisaties: PSKW excelleert in vollegrondsgroenten- en bladgroentenonderzoek, terwijl PCH sterk gespecialiseerd is in aardbeienonderzoek. Daarnaast hebben de beide centra belangrijke expertise uitgebouwd op vlak van innovatie, bemesting, energie, duurzaam watergebruik, en automatisatie,’ zegt Els Berckmoes, directeur van het Proefstation voor de Groenteteelt.

’We willen verder streven naar een verhoogde efficiëntie, en we beogen beter in te spelen op de behoeften van telers vandaag en in de toekomst waarbij het samenbrengen van expertises centraal staat.’ vult Tom Van Delm, directeur van Proefcentrum Hoogstraten, verder aan. ‘Het vergroten van de externe slagkracht behelst het behouden van huidige sterktes, zoals telerbetrokkenheid op inhoudelijk en bestuurlijk niveau zoals lokale verankering op twee locaties, en een sterke link met Coöperatie Hoogstraten en BelOrta.’

Positieve impact op de Vlaamse tuinbouwsector

De voornaamste speerpunten van dit initiatief omvatten het aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen in het veranderende en concurrerende internationale onderzoekslandschap. Dit omvat tevens de evolutie in een bredere context, zoals maatschappelijke, beleids- en sectorale ontwikkelingen, en organisatorische uitdagingen. Beide centra hebben hun toekomststrategieën ontwikkeld met vergelijkbare ambities en aanpak, waardoor het bundelen van krachten en het creëren van synergie wenselijk lijkt en tot een belangrijke meerwaarde kan leiden.
Deze contouren zijn voortgekomen uit verkennende gesprekken en zullen nu verder worden onderzocht en uitgediept door beide organisaties. De gezamenlijke inspanningen streven naar een succesvolle toekomst die niet alleen de belangen van PCH en PSKW dient maar ook een positieve impact heeft op de telers en bij uitbreiding de Vlaamse tuinbouwsector als geheel.

 

Els Berckmoes – Directeur Proefstation voor de Groenteteelt
Tom Van Delm – Directeur Proefcentrum Hoogstraten