Het samenwerkingsverband van deze 12 Praktijkcentra Plant is geformaliseerd op 7 december 2020 en werd begin 2021 erkend door de Vlaamse Regering. De praktijkcentra coveren het toegepast onderzoek in de akkerbouw, de fruitteelt, de groententeelt en de sierteelt. De praktijkcentra zijn gespecialiseerd in specifieke teelten of -sectoren, maar door hun spreiding over Vlaanderen, zijn zij ook het eerste aanspreekpunt voor vele boeren. Het onderzoek is daarom niet alleen toegepast, maar ook vraag gedreven en koppelt voortdurend de beleidsrichtlijnen met de actuele bedrijfsvoering in onze landbouwbedrijven.

Het jaarverslag toont dan ook een beknopte selectie uit de meer dan 800 onderzoeksthema’s en projecten die met publieke financiering uitgevoerd worden. Dit eerste gezamenlijk jaarverslag geeft een overzichtelijke indruk van het onderzoek en de demonstraties binnen de 11 beleidsthema’s die door de Vlaamse regering voor de huidige legislatuur werden naar voor geschoven: klimaatadaptatie en -mitigatie, voeding en gezondheid, bodemzorg en plantenvoeding, circulaire economie en duurzaam grondstoffenbeheer, innovatieve teelten en ketenontwikkeling, data en digitalisatie, smart farming, waterefficiëntie, biologische en geïntegreerde gewasbescherming.

De praktijkcentra hebben een nauwe band met de telers en leggen zich sterk toe op het verspreiden en openbaar maken van de resultaten in een open kennissysteem, het geven van individuele en collectieve adviezen en het demonstreren van duurzame technieken tot deze voldoende geïmplementeerd zijn door de sector.  Het onderzoek wordt gecoördineerd binnen de deelsectoren akkerbouw, fruit, groenten en sierteelt en voor het tweede jaar op rij werd ook reeds een gemeenschappelijk jaarprogramma voorgesteld waarin de samenwerking per thema en sector wordt verduidelijkt. Het onderzoek wordt immers meestal uitgevoerd in onderlinge samenwerking, maar veelal ook in samenwerking met hogescholen, universiteiten en het ILVO. Alle praktijkcentra Plant nemen deel aan het onderzoeksconsortium Agrolink Vlaanderen, waar een maximum aan synergie wordt nagestreefd tussen de actieve spelers in het Vlaamse landbouwonderzoek.

“Het 106 pagina tellende jaarverslag toont een beperkte maar mooie greep uit het aanbod en de werking van onze verschillende plantaardige praktijkcentra. Zij spelen een cruciale rol om continue kennisdeling en innovatie in de plantaardige sectoren tot bij de landbouwers te krijgen en geven zo mee vorm aan een weerbare toekomstgerichte landbouwsector.” zegt minister Brouns

Benieuwd naar het jaarverslag? Ontdek het via onderstaande link.
Jaarverslag Praktijkcentra Plant