Land- en tuinbouwbedrijven hebben af te rekenen met meer en langere droogteperiodes en meer plotse en hevigere regenbuien dan vroeger. Hun bedrijfsvoering moet aan deze veranderende klimaatomstandigheden worden aangepast. Een goede waterhuishouding is immers noodzakelijk voor een succesvolle teelt. Er zijn tal van maatregelen mogelijk maar wat levert nu welke waterwinst op? Het platform AQUAPEDIA op de website van Life ACLIMA bundelt per maatregel alle informatie en zorgt voor een mooi overzicht.
Elke maatregel maakt het verschil 

AQUAPEDIA is een samenwerking tussen Life ACLIMA en Water+Land+Schap / Aqualitatieve Mechelse Groenteregio PDPO KlimaCo – KlimaatCoalities in de Mechelse Groenteregio. Binnen beide projecten groeide de nood om land-en tuinbouwers een overzicht te bieden van alle duurzame watermaatregelen die mogelijk zijn op hun bedrijf.

“Binnen Water+Land+Schap speelden we al langer met het idee voor een duurzaam waterplatform. We merken dat land- en tuinbouwers soms door de bomen het bos niet meer zien en nood hebben van een duidelijke oplijsting van voor- en nadelen, aandachtspunten en kostprijs.” Vertelt Stan Verdonck, projectcoördinator van Water+land+Schap Mechelse Groenteregio. “Binnen ons project hebben we voldoende kennis opgebouwd rond bepaalde maatregelen als stuwtjes, peilgestuurde drainage, bufferbekkens en bloemenranden. Door de krachten te bundelen met Life ACLIMA kunnen we echter veel meer kennis én dus maatregelen bundelen op één plek. Al deze kennis wordt ook in mooie, overzichtelijke fiches en factsheets gegoten. Deze kan je downloaden zodat je meteen de juiste info hebt en op je gemak bekijken.” 
“Elke maatregel is op dezelfde manier opgebouwd” verduidelijkt Joris De Nies, projectcoördinator van Life ACLIMA. “Eerst lichten we de techniek toe gevolgd door hoe je er best aan begint. Dit met aandacht voor landschappelijke inkleding en beheer. Daarna hebben we het over de kostprijs en relevante subsidiekanalen en leggen we de nadruk op de winsten die er te behalen zijn. Dit kunnen zowel economische als ecologische winsten zijn. Tenslotte geven we nog de valkuilen mee, gaan we wat dieper in op de regelgeving, zorgen we voor een contactpunt voor begeleiding en indien beschikbaar praktijkvoorbeelden.”

 

Dé bron voor waterrobuuste land- en tuinbouw 

AQUAPEDIA is een dynamisch platform. Zo zullen de fiches en factsheets regelmatig een update krijgen wanneer er bijvoorbeeld iets wijzigt aan de regelgeving, steunmaatregelen of aan de prijs. Op deze manier willen beide expertengroepen de bron worden die land- en tuinbouwers als eerste aanspreken wanneer ze op zoek zijn naar de ideale, meest up to date investering om hun bedrijf waterrobuust te maken.

“AQUAPEDIA moet een open platform worden. In eerste instantie Momenteel werd de expertise aangesproken van Life ACLIMA en Water+Land+Schap Mechelse Groenteregio om het platform uit te bouwen maar iedereen is vrij om zijn expertise toe te voegen. Zo hopen we in de toekomst nog nauwer samen te werken met andere projecten om dit kennisplatform nog groter te maken.” zegt Robby Sallaets, coördinator communicatie binnen Life ACLIMA en Proefstation voor de Groenteteelt. “Projecten zijn eindig. Daarom registreerde de Provincie Antwerpen alvast de url aquapedia.be om ook na het einde van het project de kennis van de databank niet verloren te laten gaan.”

Wie op het platform komt, kan ook de handige fiches en factsheets downloaden. De fiches bieden een uitgebreid overzicht van de te nemen maatregelen, de factsheets geven op 1 pagina een handig overzicht van de belangrijkste info.

Ontdek hier AQUAPEDIA