Het proefstation voor de Groenteteelt is er voor en door de tuinders. Dit komt tot uiting in de manier waarop de onderzoeksagenda bepaald wordt en in de samenstelling van de bestuursorganen.

Het onderzoek op het PSKW wordt vastgelegd in de verschillende technische comités. Ze hebben de volgende opdrachten: opstellen proefprogramma, opvolgen van de uitvoering van de proefprogramma’s en het aanstellen voorzitter en vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering.

Er is een technisch comité voor de volgende teelten: vollegrondsgroenten, asperges, tomaat, paprika, komkommer, sla, sla – mobiele goten systeem (MGS) en kleine teelten onder glas. Alle leden-telers en leden-telers van BelOrta worden op deze technische comités uitgenodigd. Een uitzondering hierop vormt het technisch comité tomaat waar er, omwille van de grootte van de groep, met een afvaardiging gewerkt wordt. De technische comités tomaat en paprika worden bovendien gezamenlijk georganiseerd voor het PSKW en Proefcentrum Hoogstraten (PCH).

 

De Algemene Vergadering (AV) bewaakt de werking van het PSKW conform de missie en de doelstellingen. De AV heeft minstens 28 stemgerechtigde leden:

  • 6 actieve leden-telers op voordracht van BelOrta
  • 16 actieve leden-telers op voordracht van de technische comités, in overeenstemming met de aantallen zoals vermeld op onderstaand organigram.
  • 1 Afgevaardigd Bestuurder (directeur van het PSKW).
  • 1 Afgevaardigde Boerenbond
  • 2 afgevaardigden Proefcentrum Hoogstraten (Voorzitter + Directeur)
  • 1 bestendig afgevaardigde bevoegd voor landbouw van de Provincie Antwerpen
  • 1 diensthoofd van de Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen

Daarnaast omvat de Algemene Vergadering ook één adviserende lid van de Vlaamse Overheid:

  • 1 afgevaardigde Departement Landbouw en Visserij

 

De Raad van Bestuur (RvB) bewaakt de operationele werking van het Proefstation. De leden worden verkozen uit de leden van de AV. Momenteel zijn de leden van de AV ook lid van de RvB. Het diensthoofd van de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen heeft een adviserende rol in de RvB, naast de afgevaardigde van het Departement Landbouw en Visserij. De afvaardiging van telers is dezelfde als deze in de AV.

Het dagelijks bestuur staat in voor de permanente opvolging van de werking van de organisatie. Het wordt samengesteld door de voorzitter (verkozen uit de actieve leden telers voorgedragen door de BelOrta), de ondervoorzitter glasgroenten (verkozen onder en uit de leden telers glasgroenten van de RvB), de ondervoorzitter vollegrondsgroenten (verkozen onder en uit de leden telers vollegrondsgroenten van de RvB) en de directeur-afgevaardigd bestuurder.

 

Figuur: Organogram Proefstation voor de Groenteteelt