Toekomstgericht, innovatief en duurzaam

Onze overkoepelende structuur en werking

De Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering bewaakt of de werking van het Proefstation in overeenstemming is met de missie en de doelstellingen.  De AV heeft minstens 28 stemgerechtigde leden waaronder:

  • 6 actieve leden-telers op voordracht van BelOrta
  • 16 actieve leden-telers op voordracht van de Technische Comités
  • 1 Afgevaardigd Bestuurder (directeur van het Proefstation)
  • 1 Afgevaardigde Boerenbond
  • 2 afgevaardigden Proefcentrum Hoogstraten (Voorzitter + Directeur)
  • 1 bestendig afgevaardigde bevoegd voor landbouw van de Provincie Antwerpen
  • 1 diensthoofd van de Dienst Landbouw van de Provincie Antwerpen

Daarnaast omvat de Algemene Vergadering ook één adviserende lid van de Vlaamse Overheid, nl. de afgevaardigde van Departement Landbouw en Visserij.

Het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan bewaakt de operationele werking van het Proefstation. De leden worden verkozen uit de leden van de AV. Momenteel zijn de leden van de AV ook lid van het Bestuursorgaan. Het diensthoofd van de Dienst Landbouw van de Provincie Antwerpen heeft een adviserende rol in het Bestuursorgaan, naast de afgevaardigde van het Departement Landbouw en Visserij. De afvaardiging van telers is dezelfde als deze in de AV.

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur staat in voor de permanente opvolging van de werking van de organisatie. Het wordt samengesteld door de voorzitter (verkozen uit de actieve leden telers voorgedragen door de BelOrta), de ondervoorzitter glasgroenten (verkozen onder en uit de leden telers glasgroenten van de RvB), de ondervoorzitter vollegrondsgroenten (verkozen onder en uit de leden telers vollegrondsgroenten van de RvB) en de directeur-afgevaardigd bestuurder.

De Technische Comités (TC)

Binnen het Proefstation zijn 9 Technische Comités actief die de verschillende teelten omvatten waarrond het Proefstation actief is: tomaat, tomaat onder belichting, paprika, serresla en veldsla grond, hydroteelt sla – sla mobiel gotensysteem (MGS), komkommer, biologische teelten, vollegrond en tot slot asperges.

Voor de Technische Comités, dit van tomaat uitgezonderd, worden vanuit het Proefstation alle leden telers van het Proefstation en telers van BelOrta actief binnen de betreffende teelt(en) uitgenodigd, naast de vertegenwoordigers van de veiling, scholen en overheden. Een uitzondering hierop vormt het TC tomaat waar er, omwille van de grootte van de groep, met een afvaardiging gewerkt wordt. De technische comités tomaat en paprika worden bovendien gezamenlijk georganiseerd voor het PSKW en Proefcentrum Hoogstraten (PCH).

De verschillende TC’s nemen de volgende taken op: i) opstellen van het proefprogramma, ii) opvolgen van de uitvoering van de proefprogramma’s en iii) het aanstellen voorzitter en vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering.