In het voorjaar 2007 verhuisde het Proefstation voor de Groenteteelt van de eerste site, gelegen naast de veiling, naar de huidige site aan de Duffelsesteenweg 101 te Sint-Katelijne-Waver, waar tussen 2005 en 2010 het nieuwbouwproject gerealiseerd werd. Daarnaast beschikt het PSKW over een loods, serre en gronden gelegen aan de Muilshoek 2, ook in Sint-Katelijne-Waver. De gronden van beide sites worden ter beschikking gesteld door veiling BelOrta.

Het PSKW beschikt over een serrecomplex met een bruto-oppervlakte van 13.000 m², netto 10.560 m² op de Duffelsesteenweg en een opkweekserre van 1200 m2 op de Muilshoek. In het serrecomplex zijn er 23 onafhankelijke afdelingen die meestal als volgt beplant worden:
Tomaat

  • 6 afdelingen van 720 m2, substraatteelt, waarvan 1 de geventileerde kas
  • 4 afdelingen van 160 m2, substraatteelt

Sla

  • 2 afdelingen van 720 m2, grondteelt, waarvan 1 vak in afdeling 8 begin 2011 werd opgestart met het drijvend systeem
  • 3 afdelingen van 160 m2, grondteelt, naast sla ook beplant met kleine glasteelten
  • 2 afdelingen van 240 m2, mobiel gotensysteem (MGS)

Paprika

  • 3 afdelingen van 720 m2, substraatteelt

Komkommer

  • 1 afdeling van 720 m2, substraatteelt
  • 2 afdelingen van 160 m2, substraatteelt

 

P1010223

Het serrecomplex wordt gestuurd door klimaat- en irrigatiecomputers die alle afdelingen onafhankelijk sturen. Elke afdeling is voorzien van aparte klimaatloggers, irrigatiesystemen, en klimaatinstrumenten (raamverluchting, verwarming, enkel of dubbel scherm). Voor elke afdeling kan een aparte voedingsoplossing aangemaakt worden, een aantal afdeling zijn nog eens opgedeeld in 3 onderverdelingen. Afdeling 1 (tomaat) is bovendien uitgerust met actieve ontvochtiging via een ventilatiesysteem met luchtslurven waar de lucht kan gerecirculeerd worden onder en boven het scherm en buitenlucht kan gedoseerd worden. Afdeling 9 is uitgerust met assimilatiebelichting (onderzoek uitgevoerd op komkommers). Afdelingen 13 en 14 zijn uitgerust met het Mobiele Gotensysteem voor de teelt van sla en met assimilatiebelichting, waarvan 1 met LED.

 

DSCN8589

De verwarming gebeurt op basis van een WKK op aardgas met daaraan verbonden een warmtepomp. Deze laatste haalt de warmte uit de WKK-ruimte, de rookgassen en de buitenlucht. De warmtepomp zorgt er ook voor dat er in afdeling 1 actief kan ontvochtigd worden door inkoeling en naverwarming van de recirculatielucht. Een ketel zorgt voor back-up.

Voor het sorteren van de tomaten en paprika beschikt het PSKW over een sorteermachine van 4 lijnen met kleurendetectie. De machine is ontwikkeld om efficiënt kleine hoeveelheden vruchten van de vele kleine proefveldjes apart op te meten.

De serre op de Muilshoek is opgedeeld in 2 afdelingen (elk 600 m2) die worden gebruikt voor de opkweek van koolplanten en voor de uitvoering van proeven met de betrekking tot grondgebonden glasteelten.

Voor openluchtgroenten beschikt het PSKW over een totale beteelbare oppervlakte in vollegrond van 9,25 ha waarvan 2,25 ha op de Muilshoek. De velden aan de Duffelsesteenweg werden in 2007 in gebruik genomen, deze van de Muilshoek dateren van eind de jaren ´80 van de vorige eeuw.

De velden zijn uitgerust met telescopische beregening en zijn ingedeeld in bedden van 1,75 m. Het grootste deel van het onderzoek op het PSKW gebeurt op bedden. De beddenteelt geeft de telers in de regio de mogelijkheid om vroeg in het voorjaar de teelten aan te vatten doordat het oppervlaktewater sneller wegdraineert (van belang in een regio met oppervlakkige kleilagen in de ondergrond) en de bodem sneller opwarmt.

 

OPENING ZATERDAG 5 MEI 2007 072

In 2005 werd gestart met onderzoek op asperges. Hiervoor werden de nodige aanpassingen gedaan, bodemverwarming aangelegd en een tunnel van 620 m2 gebouwd. In de tunnel worden beddenteelt en de teelt in bakken met elkaar vergeleken. Daarnaast staat er nog een tweede tunnel ter beschikking voor kleine teelten onder bescherming.

De afdeling vollegrondgroententeelt werd volledig gemechaniseerd: spitmachine, prei-, sla- en kolenplanter, frees, beddenploeg, preioogstmachine, oogstwagen, tuinbouwspuit, bemestingssystemen voor korrelmeststoffen en vloeibare meststoffen. Sinds 2010 werden alle tractoren en machines uitgerust met sturing op GPS. De tractor volgt het exacte spoor en de fijnsturing op de machine garandeert een nauwkeurigheid tot op 2 cm.

Naar aanleiding van de nieuwbouw werd het weerstation van het KMI dat vroeger op de terreinen van het PSKW naast de veiling stond eveneens overgebracht naar de Duffelsesteenweg en ingeplant in het midden van de velden van de vollegrond. Het weerstation werd volledig vernieuwd en de weersgegevens worden volautomatisch opgenomen en via telefoon opgehaald door het KMI.

 

lijmplaten 004