Een stralende dag is nooit goed als je zoveel mogelijk telers naar je evenement wil lokken. Zeker niet wanneer er na veel regen eindelijk geplant kan worden. Toch was de opkomst voor de demonstratie en het overleg binnen de operationele groep PeriFert goed te noemen. Zes telers en twee producenten van circulaire meststoffen sloten aan om samen met de rest van de projectpartners het verloop van het project te bespreken. Maar ook om met elkaar in discussie te treden.

Samen proberen we een innovatieve rijenbemestingsmachine op basis van slangenpompen te ontwikkelen die afgestemd is op de noden van de telers en het gebruik van circulaire meststoffen. Na het eerste projectjaar konden we een eerste versie van de machine demonstreren. De machine is modulair opgebouwd per twee slangenpompen, telkens met een eigen elektromotor. Zo moet de motor en de behuizing niet telkens opnieuw gedimensioneerd en ontworpen worden, afhankelijk van hoeveel rijen de teler wil bemesten.

Daarnaast zijn de slangen die naar achter de tractor lopen aangesloten via snelkoppelingen. Zo kan de slangenpomp snel van tractor gewisseld worden, terwijl de slangen onder de tractor kunnen blijven. De rijsnelheid kan uitgelezen worden vanuit de tractor zelf of vanuit het RTK-GPS systeem. Hierna kan het debiet van de pomp daaraan aangepast worden om overal een zelfde dosis te bekomen. In de toekomst zal er ook de optie zijn om gebruik te maken van taakkaarten. De sturing gebeurt via een scherm in de cabine, waar de gewenste dosis ingegeven kan worden.

Resultaten van de proeven

Na afloop van de demonstratie werd de vooruitgang van het afgelopen jaar gepresenteerd. Dit samen met de resultaten van de proeven die op het Proefstation voor de Groenteteelt en bij een teler werden aangelegd. Ook het komende jaar zullen opnieuw proeven worden aangelegd met circulaire meststoffen en enkele telers gaven alvast hun interesse aan om ook bij hen een proef aan te leggen. In het beste geval zullen zij daarbij zelf de bemesting kunnen uitvoeren met de demonstatiemachine om zo voeling krijgen met de machine.

Tenslotte werd er een discussiemoment georganiseerd tussen de producenten van circulaire meststoffen en de mogelijke afnemers, namelijk de telers. Er werd besproken hoe de vraag en het aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Vanuit de telers is er zeker interesse om aan de slag te gaan met deze goedkope (of zelfs gratis) meststoffen. Enkel de afstand tot de producenten lijkt nog een probleem. Op de website van VCM kan een kaart bekeken worden met de locaties van de producenten van deze meststoffen:

SWOT-analyse

Het is duidelijk dat de meest producenten gevestigd zijn in de regio’s met veel veeteelt en dus niet in de buurt van de Mechelse groenteregio. De mogelijkheid werd besproken om een gezamenlijk transport te organiseren en vanuit een centraal punt in de regio te verdelen.

Tenslotte maakten alle aanwezigen samen een SWOT-analyse van circulaire meststoffen, waarbij de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van deze meststoffen geïdentificeerd werden. Een samenvatting is te zien in de volgende tabel. Het cijfer tussen haakjes geeft telkens het aantal personen weer dat deze eigenschap heeft opgeschreven.

Tijdens deze bijeenkomst ontstonden weer heel wat ideeën waar het Proefstation voor de Groenteteelt en de constructeur Lambers LMB mee aan de slag kunnen om de machine nog verder te verbeteren in het tweede en laatste projectjaar.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van het project PeriFert.

Dit met de steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.