Inmiddels is de website www.groenteNadvies.be een half jaar online en goed gevuld met resultaten van bemestingsproeven, informatie over goede bemestingspraktijken en de opvolging van diverse praktijkpercelen.

 

In maart 2020 startte het demonstratieproject Groente-N-Advies. Dit project zet alle goede bemestingspraktijken nog eens op rij opdat zowel de opbrengst en kwaliteit als het nitraatresidu aanvaardbaar zouden zijn. Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. De expertise over alle goede bemestingspraktijken wordt twee jaar door het Proefstation voor de Groenteteelt, het PCG en Inagro gedemonstreerd en is te volgen via de website www.groenteNadvies.be.

 

Zet de website in je favorieten om de resultaten op de voet volgen. Lees alles over het efficiëntie van een rijbemesting, goede bemestingspraktijken en het nut van een vanggewas. De website is gevuld met resultaten en foto’s.

 

 

Bezoek de website:
www.groenteNadvies.be 

 

 width=

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject: ‘Groente-N-advies’, met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.