De proeven voor sla hydrocultuur op PSKW in het LA-traject Opti-Energie voor dit jaar lopen op zijn einde. In dit project zoeken we voor sla hydrocultuur naar mogelijke besparingen in energie omwille van economische en ecologische redenen. Het project beoogt om een besparing van 20% te realiseren in de teelten van sla MGS, aardbei en tomaat. Gedurende de hele winter werd er sla geteeld onder 3 verschillende energie regimes: Een energiearm, energiezuiniger en hoge energie-input klimaat. Voornamelijk de belichting (aantal uren en intensiteit) en stooktemperaturen in de dag en nacht zijn hierbij van belang.

Duidelijke verschillen zichtbaar tussen behandelingen

Wekelijks werden kroppen beoordeeld en gemeten zodat er na de winter een totaalbeeld van de effecten van de verschillende klimaten gevormd kan worden. Deze week worden hiervoor de laatste kroppen geoogst en de kropsla grondig beoordeeld. Deze winter waren er alvast heel wat verschillen merkbaar in geoogste gewichten, kwaliteit en energie-input. Ook zagen we sterke rasverschillen naar boven komen onder invloed van het serreklimaat.

Resultaten dienen als beslissingsfactor voor telers

De resultaten moeten nog aan elkaar gekoppeld worden om vervolgens de meest economisch voordelige situatie per teler te kunnen bepalen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de gas- en elektriciteitsprijs, dimensionering van de serre, de bestaande infrastructuur, enzovoort. Zo geven we de tools aan de telers om in de winter om een onderbouwde keuze te maken om energiezuiniger te telen zonder veel te moeten inboeten op gewicht of kwaliteit. Volgend jaar worden de proeven binnen Opti-Energie opnieuw voortgezet met proeven op scherming en relatieve vochtigheid aangezien relatieve vochtigheid en energie-input zeer sterk aan elkaar gelinkt zijn.

Wil je meer weten over dit project? Dan kan je steeds terecht op onze projectpagina.