Teeltwijze: Grondteelten onder bescherming

De Water Europe-marktplaats voor Circulaire Economie

De Water Europe-marktplaats voor Circulaire Economie

De Water Europe Marketplace is een online platform voor Circulaire Economie oplossingen en systemen op het gebied van water, energie en materialen dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Via de Water Europe Marketplace kan iedereen marktrijpe, innovatieve oplossingen lanceren en promoten door ze te uploaden in de productsectie. Je kan ook je behoefte kenbaar […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten verkennen versterkte samenwerking

Proefstation voor de Groenteteelt en Proefcentrum Hoogstraten verkennen versterkte samenwerking

Proefcentrum Hoogstraten te Meerle (PCH) en Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW) hebben besloten om de mogelijkheid van een versterkte samenwerking te onderzoeken. Beide bestuursorganen van PCH en PSKW gaven op 6 maart 2024 groen licht om deze piste te onderzoeken en daarover verkennende gesprekken aan te vatten. Nauw betrokken veilingen, Coöperatie Hoogstraten en […]

Terugblik: fytolicentievergadering bladgewassen

Terugblik: fytolicentievergadering bladgewassen

Vanuit de studiekring Groentekwekers onder Glas werd er op 15 januari een fytolicentievergadering bladgewassen georganiseerd. De vergadering vond plaats op het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW). De namiddag was gevuld met leerrijke presentaties gecombineerd met een serrebezoek waarin lopende proeven werden uitgelegd in zowel de grondteelt als de hydroteelt van sla. Hierdoor kwam voor de […]

Fusarium in bladgewassen: 4 jaar onderzoek

Fusarium in bladgewassen: 4 jaar onderzoek

Na bijna 4 jaar onderzoek loopt het Fusarium project, een VLAIO LA-traject, bijna op zijn einde. De focus in dit project was het zoeken naar een volledig geïntegreerd pakket van maatregelen en technieken om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) in sla sterk te reduceren en onder controle te houden. Met de projectpartners (PSKW, […]