In 2021 kregen we melding van een opkomende verwelkingsziekte in paprika en tegelijkertijd doken er in NL gelijkaardige problemen op. We zijn dan ook meteen in actie geschoten om de oorzaak van deze problematiek te onderzoeken en onze getroffen telers te begeleiden op vlak van hygiënemaatregelen en waterontsmetting.

Met de steun van LAVA sloegen we de handen in elkaar met de collega’s van Proefcentrum Hoogstraten en ILVO om het probleem beter in kaart te brengen. Een staalnamecampagne leverde verschillende isolaten van de schimmel Fusarium oxysporum op.

Op PSKW voeren we momenteel samen met Kurt Heungens van ILVO een pathogeniteitsproef uit om te verifiëren of de gevonden Fusarium isolaten ook effectief ziekteverwekkend zijn en welke isolaten de meest agressieve zijn. Dit is van groot belang voor het vervolgonderzoek: in proeven naar de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en het screenen van resistente rassen en onderstammen moet je weten met welke relevante isolaat je de planten moet besmetten. Het is altijd mooi als een proef duidelijke resultaten laat zien, al vanaf de eerste weken na de inoculaties was het duidelijk dat verschillende isolaten zorgen voor het stilvallen van de groei en/of verwelking. We weten nu dat Fusarium oxysporum de voorbije jaren voor uitval zorgde maar we houden ook andere wortelziekten, die mogelijks secundair of in combinatie met Fusarium kunnen voorkomen, in het vizier.