02/07/2018 18:45 - 02/07/2018 21:00

Beste teler,

Het nieuwe jaar is weer gestart. Het belooft een boeiend jaar te worden met tal van onderzoeksvelden.

Graag informeerden we jullie over enkele interessante topics die lopen in jullie regio.

Alvast een succesvol en boeiend 2018!

Deelname is gratis, graag inschrijven.

Liesbeth Wachters (0474 701 524 / liesbeth.wachters@proefstation.be

Programma

18:45 Verwelkoming

19:00 Innovatieve bemesting in groenten

19:30 Nitraat problematiek

20:00 Pauze

20:15 POTENTIAL: Variable rate irrigation and nitrogen fertilization in Potato

20:45 Irri-WIJS: druppelirrigatie in intensieve groenteteelten en klein fruit

20:55 Beheersing van planten parasitaire nematoden met groenbedekkers in de  openluchtgroenten

21:00 Einde

Datum

Woensdag 7 februari 2018

Locatie

De spaenjerd, maasstraat 84, Ophoven (Kinrooi)