11/21/2018 13:30 - 11/21/2018 17:30

Er beweegt wat rond “irrigatiewater”, dat is het minste wat er gezegd kan worden. Met twee droge zomers op rij, heeft de Vlaamse glastuinbouwsector ervaren hoe belangrijk het is om te voorzien in voldoende kwalitatief water. Welke gevolgen heeft de afgelopen droogte voor de Vlaamse tuinbouwsector? Wat kunnen we op bedrijfsniveau doen om in de toekomst gelijkaardige droogteperiodes te overbruggen?

Anderzijds maakte afgelopen zomer ook opnieuw duidelijk hoe moeilijk het soms is om te blijven recirculeren.  Ondermeer oplopende natriumwaarden en hoge ziektedruk maakten recirculatie op menig bedrijf een moeilijke opdracht. Wat zijn de laatste nieuwe inzichten rond recirculatie en zijn er nieuwe technologieën beschikbaar?

 

Dit en veel meer komt u te weten tijdens deze studienamiddag met aansluitende technologiemarkt.

 

Agenda:

13h30 Onthaal

14h00 Verwelkoming (Raf De Vis – PSKW)

14h10 Toelichting impact droogteproblematiek voor Vlaamse glastuinbouwsector (Marie Verhassel- dept Landbouw & Visserij)

14h25 Toekomstige werkpunten rond water op uw bedrijf? (Els Berckmoes – PSKW)

14h50 Zuivering lozingswater… Onderweg naar een emissieloze glastuinbouw! (Jim van Ruijven – WUR)

15h45 Pauze

16h00 Technologiebeurs

17h30 Afsluitende drink en netwerking

Meer informatie over de sprekers en de standhouders van de beurs vind je hier.

Inschrijvingen:

Deelname aan de studienamiddag en beurs is gratis. Vanuit praktisch oogpunt vragen we om vóór  maandag 19 november 12u te registreren via [gravityform id=”12″ title=”true” description=”true”]

 

Dit evenement kadert binnen het demonstratieproject ‘S.O.Spuistroom’ en het Europese thematische netwerk FERTINNOWA.

 width=