01/27/2015 20:00 - 01/27/2015 23:00

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het technisch comité asperges aansluitend te laten doorgaan op de
vergadering van de bedrijfsgilde van aspergetelers op 27/01/2015. Alle aspergetelers lid van het technisch
comité en/of verbonden aan veiling BelOrta zijn welkom op beide vergaderingen.