10/20/2015 09:30 - 10/20/2015 17:30

De teelt van vruchtgroenten onder glas wordt vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen, niet in het minst met nieuwe, maar ook reeds langer gekende ziekten en plagen. Tijdens deze studiedag delen experten uit België en Nederland hun kennis hieromtrent met u. Extra aandacht wordt geschonken aan resistentiemanagement waarbij experts uit de fytoindustrie het correct gebruik van hun middelen toelichten. Verder komt u via een reeks demonstraties meer te weten over de nieuwste ontwikkelingen rond monitoring en identificatie en monitoring van ziekten en plagen.

Een gedetailleerd programma volgt weldra.

Deelname is gratis voor leden van de betrokken proefcentra en van de gebruikersgroepen. Niet leden kunnen inschrijven door storting van 100€ op rekeningnummer IBAN BE92 7332 3810 5223 met BIC-code KREDBEBB van PSKW met vermelding van hun naam.

Inschrijven kan via 015 30 00 60 of via info@proefstation.be vóór 12 oktober.