02/15/2016 20:00 - 02/15/2016 22:00

Vorig jaar is het nieuwe MAP5 van start gegaan. In 2016 komt het in volle uitvoering. Het is belangrijk
dat u goed weet welke voorwaarden er van toepassing zijn op uw bedrijf. Via deze studieavond
willen we de regelgeving van MAP5 toegespitst op openluchtgroenten toelichten. Om het duidelijk en
concreet te maken combineren we de regelgeving met praktische voorbeelden. Focusbedrijf,
nitraatresidu, fosforbemesting en N-bemestingsadviezen zijn items die in detail toegelicht worden
voor de openluchtgroenten. De deskundige uitleg wordt verzorgd door zowel Kristof Merckx (VLM)
als door Joris De Nies (Proefstation).
Programma
20:00u Welkom en inleiding
Bart Debussche (Departement Landbouw en Visserij)
MAP 5 openluchttuinbouw: wat moet u weten?
Regelgeving en praktische invulling
Kristof Merckx (VLM – Regio Oost)
Joris De Nies (Proefstation voor de groenteteelt)
22:00u Vraagstelling & Afsluitende drink
Deelname is GRATIS. Inschrijven is niet nodig. Gelieve tijdig aanwezig te zijn !