03/23/2016 19:45 - 03/23/2016 22:00

Op deze studieavond komt u alles te weten over MAP 5 en de bijzonderheden voor de openluchttuinbouw. U bent van harte welkom op woensdag 23 maart om 19.45 in t’Roren ijsje te Opitter (Rorenweg 18).

 

Programma

„ 20:00u

  • Welkom en inleiding

Bart Debussche (Departement Landbouw en Visserij)

  • MAP 5 openluchttuinbouw wat moet u weten?

Kristof Merckx (VLM – Regio Oost)

  • Fosfaatbemestingsnormen in functie van de bodemvoorraad

Jan Bries (Bodemkundige Dienst van België)

  • Innovatieve bemesting in Limburgse groenten

Liesbeth Wachters (Proefstation voor de Groenteteelt)

„ 22:00u

  • Vraagstelling & Afsluitende drink

Deelname is GRATIS. Inschrijven is niet nodig. Gelieve tijdig aanwezig te zijn !