10/27/2015 16:00 - 10/27/2015 18:00

Op dinsdag 27 oktober om 16 uur geeft Joris De Nies toelichting over bemesting alternatieve sla vollegrond. Iedereen van harte welkom op het perceel van Wilfried Maes, gelegen Aland te Leest (Coördinaten GPS 51.0219 – 4.3992).

Alternatieve sla en een laag nitraatresidu combineren is geen gemakkelijke opgave. In het kader van het ADLO-demonstratieproject “Oplossingen voor nutriëntenverliezen en bodemvruchtbaarheid aan de hand van risicoanalyse op groentebedrijven “van het dept. Landbouw en Visserij worden enkele stikstofbemestingen en technieken gedemonstreerd in de teelt van alternatieve sla.

• Stikstofbemestingen
• Effect van kalkmeststoffen
• Diverse fosformeststoffen in rode eikenblad
• Resultaten bemestingsproefproef rode eikenblad bedrijf Paul Goossens
• Bespreking en discussie
Voor meer info: Joris De Nies (0473/59.43.75)