10/04/2019 13:00 - 10/04/2019 17:00

Op 4 oktober 2019 worden jullie van harte uitgenodigd op het startevenement van het Interreg Vlaanderen-Nederland project RECUPA ( Recirculatie zonder uitspoeling of puntlozing bij aardbeiplanten tijdens de opkweek op trayvelden).

Info Project

De grensregio Vlaanderen-Nederland herbergt een regio met een intensieve aardbeiproductie. De opkweek van aardbeiplanten vindt er plaats op een trayveld in de lucht, dit is een oppervlakte bedekt met plastiek. Bij hevige regenval biedt dit de mogelijkheid om het water te hergebruiken bij de opkweek van aardbeiplanten.

Gedurende dit project worden onder andere verschillende zuiveringstechnieken (filtratie, ontsmetting, ….) opgelijst en geëvalueerd voor hun toepassing op trayvelden van aardbei. Het Proefstation voor de Groenteelt (PSKW) is leider in de selectie van de zuiveringstechnieken en zorgt ervoor dat er gedurende dit project een kennisuitwisseling tussen de waterrecirculatie op aardbei trayvelden en de waterrecirculatie in andere sectoren van de tuinbouw plaatsvindt. Meer specifiek wordt in dit project ook gefocust op het telen van sla op mobiele gotensystemen aangezien deze sector ook (d.i. net zoals de aardbei trayvelden) te maken heeft met grote debieten van water die gezuiverd moeten worden, het te zuiveren water bevat hier ook zwevende partikels en ook hier is ontsmetting een belangrijk punt.

Meer informatie: zie pdf UITNODIGING_RECUPA startevenement

Inschrijven kan via: https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/aardbei-trayvelden-emissievrij-watersysteem