02/12/2019 19:30 - 02/12/2019 22:00

Een landbouwer moet dagelijks het hoofd bieden aan kleine
en grote problemen. Hierdoor verlies je soms de positieve
focus en zie je niet de kansen rondom jou. Je bedrijf
omvormen naar de biologische productie is zo’n kans.
In België, Europa en wereldwijd worden al jaren steeds meer
biologische producten geconsumeerd. De handel speelt hier
graag op in, waardoor ook de vraag naar meer en voldoende
grote partijen van bepaalde bioproducten toeneemt. Landen
tuinbouwers die deze kansen grijpen bevinden zich in een
groeiende vraagmarkt. Bovendien mag je rekenen op een
grote waardering van de consument die bioproducten
aanschaft. Kom naar deze inspiratieavond en leer meer over
de marktvraag naar biologische groenten. Enkele
performante bedrijven uit de handel en verwerking staan stil
bij de evoluties in de biosector.

Me e r i n f o ?
Contacteer Eveline Driesen (0494/71.22.07 of
eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be)

I n s c h r i j v e n
Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via
www.innovatiesteunpunt.be/kalender of
info@innovatiesteunpunt.be of 016/28.61.02.

Or g a n i s a t o r e n
Deze activiteit is een organisatie binnen het project ‘Bioscope
Antwerpen’, een gezamenlijk initiatief van
Innovatiesteunpunt, Boerenbond en BioForum Vlaanderen
met de financiële steun van de Vlaamse Overheid en
provincie Antwerpen.

P r o g r amma
1 9 . 1 5     Ontvangst
1 9 . 3 0     Verwelkoming
1 9 . 3 5     De markt voor biologische groenten
Paul Verbeke, BioForum Vlaanderen
2 0 . 1 0   Groei in de bioconsumptie: handel
en verwerking ziet potentieel
2 0 u 1 0  Sander De Proost – BelOrta
2 0 u 3 0  Francis Kestemont – Ecodal
2 0 u 5 0  Sven Van De Voorde – Delhaize
2 1 . 1 0     Biologische productie, iets voor mij? – Eveline Driesen, Innovatiesteunpunt
2 1 . 4 5    Afsluiten met een drankje