05/12/2016 10:00 - 05/12/2016 16:00

Bij het toedienen van organische meststoffen is het belangrijk om
de gewenste hoeveelheid meststoffen op nauwkeurige en uniforme
manier toe te dienen. Een onnauwkeurige bemesting leidt tot
over- of onderdoseringen. Overdoseringen kunnen resulteren in
het uitspoelen van meststoffen in het grond- en oppervlaktewater,
terwijl onderdoseringen nefast zijn voor de opbrengst.
Ook een juiste bandendruk en aslastbelasting spelen een belangrijke
rol voor een goede bodemconditie.
Het is de bedoeling om al deze aspecten tijdens deze demodag
te demonstreren. Concreet zullen in de voormiddag vaste
stalmestverspreiders gedemonstreerd worden en in de namiddag
drijfmestinjectoren. Hierbij zullen eerst de machines op maat van
landbouwers en daarna de machines op maat van loonwerkers
gedemonstreerd worden.
Ook nieuwe innoverende technieken zoals het NIRS-Systeem, dat het
stikstof- en fosfaatgehalte automatisch kan detecteren, zullen aan
bod komen.
Daarnaast kunt u op het demonstratieterrein de verschillende
machinefabrikanten bezoeken.

PROGRAMMA
10.00u opening
10.30u – 12.30u demonstratie stalmestverspreiders
13.30u – 16.00u demonstratie drijfmestinjectie op grasland
TOEGANG
De toegang en parking zijn gratis