05/18/2021 09:00 - 05/19/2021 13:00

De Internationale SUWANU Europe Conferentie vindt plaats op 18 en 19 mei 2021 (telkens in de voormiddag) en brengt vooraanstaande deskundigen bij elkaar om het noodzakelijke debat op gang te brengen over de beste oplossingen en strategieën om het hergebruik van water in de landbouw te laten ontplooien.

De Conferentie wordt georganiseerd in het kader van SUWANU EUROPE een Thematisch Netwerk gefinancierd door de Europese Commissie binnen het programma van Horizon 2020. SUWANU EUROPE richt zich op het bevorderen van het gebruik van hergebruikt water in de landbouw als een circulaire economie-aanpak om het hoofd te bieden aan waterschaarste enerzijds en de effecten van klimaatverandering op de watervoorraden anderzijds.

De belangrijkste doelstellingen van de conferentie:

– Presenteren van SUWANU EUROPE resultaten: e-learning, info-pakketten, Regionale Actieplannen

– Gekwalificeerde deskundigen samenbrengen om de belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingen voor te stellen

– Een open en participatief forum voor discussie bieden

De conferentie is opgedeeld in een tweedaags programma. Op de eerste dag worden de belangrijkste obstakels en uitdagingen voor de tenuitvoerlegging van de recent goedgekeurde EU-regulatie inzake hergebruik van water geanalyseerd met een virtuele postersessie over baanbrekende initiatieven en technologieën en een rondetafelgesprek met deskundigen van SUWANU EUROPE. De tweede dag zal gericht zijn op oplossingen en strategieën op regionaal niveau met parallelle interactieve sessies aangepast aan elke nationale context met daarnaast “elevator pitches” met de meest baanbrekende innovaties.

Deze conferentie is een live evenement met een virtueel podium waarin we met experts en professionals die ons vergezellen in contact kunnen treden via online sessies. Inschrijven en het volledige programma ontdekken kan op de website van het event zelf: Suwanu Europe Conference 2021