07/16/2019 15:00 - 07/16/2019 18:00

Het Proefstation voor de Groenteteelt, het Regionaal Landschap Rivierenland en de Bodemkundige dienst nodigen u graag uit op een infonamiddag rond compostering.

Dit infomoment zal doorgaan op dinsdag 16 juli vanaf 15 uur op het Proefstation voor de Groenteteelt, Duffelsesteenweg 101, te Sint Katelijne Waver.

De eerste resultaten van het project “LOCO – lokaal compostering” zullen toegelicht worden door het proefstation voor de Groenteteelt. Hoe ziet het lokale composteringsnetwerk eruit? Wat zijn de bottlenecks? En hoe verloopt het composteringsproces? Tijdens deze toelichting zal u alvast antwoorden krijgen op deze vragen.

Aansluitend zal Bodemkundige dienst een overlegmoment houden binnen het VLM-project ‘Op zoek naar nieuwe bemestingsstrategieën’. Iedere landbouwer weet: het organische stofgehalte moet hoger, maar vaak laten de bemestingsnormen niet toe om voldoende organische stof toe te dienen. Wij gingen spieken in het buitenland en bij bioboeren op zoek naar creatieve nieuwe methodes. Wetenschappers kennen de situatie op uw bedrijf niet, daarom nodigen we u uit om voor een gesprek. Wat kan er werken en wat niet?

Vervolgens brengen we een bezoek aan de compostrillen van het project LOCO. Daar zal een workshop gegeven door Marc Verhofstede van HUMUS.

Met een streekbier en een broodje sluiten we deze infonamiddag af.

U mag deze uitnodiging gerust verspreiden naar andere geïnteresseerden, iedereen is welkom.

Graag een bevestiging van uw aanwezigheid voor maandag 15 juli via volgend e-mailadres: ellen.goovaerts@proefstation.be

Programma:

14u45: Ontvangst met koffie

15u00: Toelichting resultaten project Lokaal composteren – LOCO – Proefstation voor de groenteteelt

16u00: Toelichting bemestingsstrategieën –Bodemkundige Dienst van België

17u00: Workshop HUMUS – compostrillen LOCO

18u00: Netwerkmoment met een lokaal streekbier en broodjes

Contactpersonen:

Ellen Goovaerts en Joris De Nies– Proefstation voor de Groenteteelt

Lucas Vanermen – Regionaal Landschap Rivierenland

Helena Vanrespaille –  Bodemkundige Dienst van België