03/18/2019 20:00 - 03/18/2019 22:00

INFOAVOND DUURZAAM STOMEN
GERICHTE AANPAK TEGEN BODEMZIEKTEN

Werd jouw grondwitloofbedrijf de afgelopen winter ook geconfronteerd met zware besmetting van Phytophthora en Sclerotinia? Ben jij slateler en wil je meer weten over een gerichte aanpak tegen Fusarium? Stomen is een mogelijkheid om dit gericht aan te pakken. Door de bodem te verhitten, worden de ziektekiemen afgebroken. Op deze infoavond tonen we het effect van zeil- of drainagestomen.

PROGRAMMA

20 UUR

§ Verwelkoming

§ Een blik op de ziekteproblematiek in de grondschuur

§ Phytophthora en Fusarium, bedreiging van intensieve grondgebonden teelten

§ Hoe verloopt stomen in de praktijk? Een stappenplan

§ Zeil- of drainagestomen: effectiviteit en aandachtspunten

§ Hoe houden we bodemvruchtbaarheid op peil?

 

22 UUR

§ Afsluiten met een drankje

 

De inkom is gratis,
iedereen is van harte welkom
(zonder inschrijvingen)

MEER INFO

Nationale Proeftuin voor Witloof

tel. 016 29 01 74

witloof@vlaamsbrabant.be

 

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/DUURZAAMSTOMEN

Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen,
gedeputeerde voor land- en tuinbouw

 width=