10/04/2016 15:00 - 10/04/2016 17:00

Op dinsdag 4 oktober om 15 uur is iedereen welkom voor bezoek aan de proeven vollegrondsgroenten. Luc De Rooster geeft meer uitleg bij verschillende rassenproeven, bemesting- en gewasbeschermingsproeven. Extra aandacht wordt geschonken aan rendabiliteit van kleinere teelten.