10/05/2017 14:30 - 10/05/2017 17:00

Op donderdag 5 oktober geeft Luc de Rooster toelichting bij de najaarsteelten. Er zijn rassenproeven te bezichtigen van 11 verschillende teelten. U komt alles te weten over nieuwe aanpak van bemesting met camerabeelden. Verder zijn er ook nog gewasbeschermingsproeven en proeven met nieuwe teelten. iedereen is van harte welkom!