07/17/2019 15:30 - 07/17/2019 18:00

Op woensdag 17/07 om 15u30 start het geleid bezoek komkommer met een interessant programma:

OPGELET! U dient lid te zijn van het Proefstation om dit geleid bezoek bij te wonen.

 

Komkommerbontvirus: wat weten we nu?

Nelia Ortega Parra, De Ceuster Meststoffen- Wageningen Universiteit

Het komkommerbontvirus (CGMMV) kreeg de laatste maanden heel wat belangstelling van verschillende vakbladen. De economische verliezen blijven dan ook niet uit.

Nelia Ortega Parra startte vorig jaar haar doctoraat bij de Nederlandse Wageningen Universiteit met als doel de epidemiologie van dit virus te onderzoeken en het bepalen van potentiële controlestrategieën. Vandaag presenteert Nelia Ortega Parra de actuele kennis over CGMMV.

 

Hergebruik van gerecupereerde nutriënten in irrigatiewater komkommerteelt

Sophie Nawara, Proefstation voor de Groenteteelt

Spuistroomproductie kan plaatsvinden om allerhande redenen. Vast staat dat aan de milieukundig verantwoorde afzet van spuistroom een prijskaartje verbonden is. Bij de afvoer van spuistroom worden namelijk water én meststoffen verwijderd. Daarnaast heeft vaak ook het transport en de verwerking een kostprijs.

In het Zunurec-project werd nagegaan of spuistroom op het bedrijf zelf gezuiverd kan worden én de verwijderde nutriënten opnieuw als meststof aangewend kunnen worden in de teelt. PSKW heeft momenteel een demo waarin de herwonnen meststoffen ingezet worden in een komkommerteelt.

 

Bespreking rassenproeven komkommer

Jonas De Win, Proefstation voor de Groenteteelt

Presentatie van de afgelopen rassenproeven.

 

Bespreking proef dunning en ranksnoei

Jonas De Win, Proefstation voor de Groenteteelt

Tijdens de 1e en 2e teelt van dit jaar werden verschillende dunningsschema’s en ranksnoei toegepast. De resultaten worden vandaag voorgesteld.

 

Bezichtiging rassenproef 2e teelt