10/09/2018 12:00 - 10/09/2018 17:30

Wilt u iets doen aan de hoge energierekeningen binnen uw bedrijf? Wilt u deze onkosten verlagen, door in te zetten op energie-efficiënte en klimaat-neutrale teeltsystemen en -technieken? Kom dan naar het seminar ‘Telers – team up voor innovatie!

Het project Glitch wil de komende drie jaar inzetten om de ontwikkeling en marktklaar maken van technieken en teeltsystemen die bijdragen aan een energie-bewuste bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen willen we realiseren in samenspraak met de volledige sector (telers, toeleveranciers, voorlichting, …). Op deze manier streven we er naar dat de innovaties op een laagdrempelige manier kunnen geïmplementeerd worden op ieders glastuinbouwbedrijf. Concreet voorzien we co-creatietrajecten rond het gebruik van belichtingsarmaturen, inzetten van rookgassen, gebruik van laagwaardige warmte, plasmatechnologie om stikstof te genereren, innovatieve schermen, … U merkt het een brede waaier aan innovaties die sterk kunnen bijdragen aan een beredeneerd energiegebruik.

Denk je graag mee over de toekomst van deze innovaties, Bent u een teler die wil innoveren op dit vlak? Wilt u uw energiekosten verlagen, door een samenwerking met anderen aan te gaan? Of bent u een toeleverancier die focus heeft op innovatie en mee wil denken op dit vlak?  Meld je dan nu aan voor het event “Telers – Team up voor Innovatie!” tijdens de Dutch Agro Food week op 9 oktober 2018 te Venlo. Aanmelden kan via de website van Brightlands  tot 2 oktober. Deelnemen is volledig gratis. Van harte welkom!