Waterbehoefte van land-en tuinbouw in kaart

Voor het vierde jaar op rij blijkt er weer veel irrigatie nodig te zijn voor de groenten op het veld of in de serre. Door de aanhoudende droogte, is het nodig om te kijken naar de beschikbaarheid van (alternatieve) waterbronnen. Omdat transport…

Lees meer

UPDATE INFOBROCHURES TOBRFV

Recent maakte de NVWA bekend dat een zaadpartij afkomstig uit Peru besmet was met ToBRFV. Deze partij raakte in het circuit en werd door verschillende plantenkwekers uitgezaaid en verdeeld voordat de besmetting kon worden vastgesteld. De afnemers die planten afkomstig van deze…

Lees meer

Grote belangstelling voor weg naar duurzame toekomst glastuinbouw

De zorgen van de Nederlandse glastuinbouwondernemers over de verhoogde ODE-heffing werden even geparkeerd. De enorme belangstelling voor het EnergieEvent Zuidoost-Nederland en Vlaanderen op 22 januari in Venlo, een initiatief van Kas als Energiebron en GLITCH, toonde aan dat ondernemers in deze regio…

Lees meer