De Bankstraat is een bufferbekken voor landbouwbewatering rijker. Het komende jaar wordt getest hoe het water van het bufferbekken in de beste omstandigheden tot op de landbouwvelden geraakt. Buurtbewoners en lokale landbouwers kregen al een eerste zicht op de werking van het bufferbekken tijdens een buurtmoment. Nu is het bufferbekken in Hombeek klaar voor onderzoek.

Sinds april is er heel wat werk verricht aan de velden van de oude chirolokalen aan de Bankstraat. Ondertussen ligt er een volwaardig bufferbekken dat een dubbele functie zal krijgen. Enerzijds kan dit bekken bij overvloedige neerslag overstromingen voorkomen door het hemelwater op te vangen en lokaal langzaam te laten infiltreren in de ondergrond. Anderzijds zouden lokale landbouwers hier water kunnen afnemen tijdens periodes van langdurige droogte. In de komende maanden zullen deze mogelijkheden verder worden onderzocht.

Schepen van Openbare werken en Klimaat en milieu, Patrick Princen, vertelt verder: “Vooraleer het water van het bufferbekken kan gebruikt worden op de landbouwgronden, moeten nog de nodige tests worden uitgevoerd en kunnen eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Ook ziet het bufferbekken er nu nog wat zanderig uit. Samen met de groendienst bekijken we om aanplantingen te voorzien. Op het einde van het B-WaterSmart project op 1 september 2024, zullen we veel meer weten over de ideale regeling tussen de  verschillende componenten van het bekken. Een grote stap in het duurzaam aanpakken van wateroverlast en droogte.”

“Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat het water uit dit bufferbekken van goede kwaliteit is”, stelt schepen Arthur Orlians, bevoegd voor Landbouw.  “De Europese regels zijn onlangs aangescherpt, waardoor landbouwers bijvoorbeeld geen gezuiverd afvalwater meer kunnen ophalen voor de irrigatie van velden.  Het is dan ook belangrijk dat we dit hemelwater volledig gescheiden kunnen houden van het gewone rioolwater.  De laatste gaten dichten om te komen tot een volledig gescheiden lokaal rioolstelsel is dan ook een absolute prioriteit voor de stad en rioolbeheerder Pidpa.”

Door een slimme sturing tussen het bufferbekken en de nabije velden kan het water infiltreren in het landbouwgebied. “Door de drainages in de velden omgekeerd te laten werken kunnen we zowel het grondwater aanvullen als in de waterbehoefte van de teelten voorzien” vult Joris De Nies van het Proefstation voor de Groenteteelt verder aan. “Als praktijkcentrum in de tuinbouwsector willen we immers meewerken aan betrouwbare waterbronnen voor telers om in tijden van droogte oplossingen te kunnen bieden. Samen met stad Mechelen, Pidpa en de andere projectpartners vullen we elkaar perfect aan.”

Bufferbekken in Hombeek klaar voor onderzoek

Het bouwen van dit bufferbekken bood echter nog meer mogelijkheden. Pidpa en Stad Mechelen onderzochten hoe het water van de droogzuiging bij de bouw ervan, ter plaatse kon gehouden worden in plaats van afgevoerd naar het riool.  Het voornaamste probleem bij dergelijke bemalingen is het vrijkomen van ijzerafzettingen uit het water. Het kan infiltratiesystemen verstoppen en vormt een hindernis voor het nuttig hergebruik van dit water. Door het opgepompte water via een proefopstelling (container opgevuld met strobalen) te leiden, kon op een zeer efficiënte en goedkope manier tot 80 % van het ijzer verwijderd worden.

“Deze techniek opent dan ook nuttige perspectieven om veel breder, bijvoorbeeld bij grote bouwwerken, bemalingswater met betaalbare middelen geschikt te maken voor lokale opvang en hergebruik in plaats van alles via riolering af te voeren” aldus Eddy Troosters, CEO van Pidpa.

Buurtopening bufferbekken

De buurtbewoners en lokale landbouwers werden uitgenodigd om als eerste een kijkje te nemen bij het bufferbekken. Zij zijn namelijk het meest verbonden met de bouw en dus ook de toekomst ervan. Op dit buurtmoment kregen zij uitleg over de werking en konden ze feedback geven. Op die manier kan er gewerkt worden aan de optimale werking van het bufferbekken tegen september 2024, het einde van het B-WaterSmart project.