Robby Sallaets

Wanneer komen welke plagen voor in jouw teelt?

Wanneer komen welke plagen voor in jouw teelt?

Weet jij wanneer jouw teelt het meest kans heeft om een plaag over zich heen te krijgen? Om plagen te beheersen op je bedrijf, moet je als teler weten welke plaagsoorten voorkomen en hoe ze ontwikkelen doorheen het jaar. Verder heb je kennis nodig over de mogelijke beheersingsmaatregelen en wanneer je deze best toepast. Waarschuwingsberichten […]

Dag van Europa: Onze Europese projecten in de kijker

Dag van Europa: Onze Europese projecten in de kijker

Vandaag, 9 mei, is het Dag van Europa. Daarom zetten we graag onze Europese projecten en samenwerkingen in de kijker. Om de teler en de groentesector in eigen regio beter van dienst te zijn, is het soms interessant om eens buiten de landsgrenzen te kijken en kennis uit te wisselen. Dankzij heel wat Europese en […]

Nieuwe rassenproef met resistente tomatenrassen opgeplant

Nieuwe rassenproef met resistente tomatenrassen opgeplant

Het is niet onze gewoonte om in april nog een rassenproef in een tomatenteelt aan te planten op het Proefstation, maar dit jaar maken we hier graag een uitzondering op. De veredeling van nieuwe rassen met resistentie tegen ToBRFV gaat snel. Om deze nieuwe rassen zo snel mogelijk naar de praktijk te brengen, werd door […]

Ontdek de nieuwe erkenningen van insecticiden toegepast op de zaaizaden

Ontdek de nieuwe erkenningen van insecticiden toegepast op de zaaizaden

Sinds vorig jaar zijn producten op basis van spinosad (o.a. Tracer) erkend als een behandeling op het zaaizaad van koolgewassen ter bestrijding van koolvlieg. Sinds kort kregen ook de middelen Teppeki en Closer een uitbreiding in verschillende gewassen. Nu is er dus ook de mogelijkheid om op de zaailijn van de plantenkweker de pas gezaaide […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Slotevent: Fusarium in Bladgewassen

Slotevent: Fusarium in Bladgewassen Slotevent: Fusarium in bladgewassen

Na vier jaar onderzoek loopt het Fusarium project, een VLAIO LA-traject, op zijn einde. De focus in dit project was het zoeken naar een volledig geïntegreerd pakket van maatregelen en technieken om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) in sla sterk te reduceren en onder controle te houden. Met de projectpartners (PSKW, UGent, ILVO, […]

Energie besparen in de vingers

Energie besparen in de vingers

Met afgelopen zonnige en warmere dagen, zien we op het Proefstation onze energieschermen bij tomaat steeds minder sluiten. Voor proeven met een standaard klimaatsturing zoals Opti-Energie is de periode met het grootste besparingspotentieel wellicht al achter de rug. In Energlik proberen we echter het onderste uit de kan te halen en energie besparen in de […]

Ontwikkeling van rijenbemestingsmachine: balans na eerste projectjaar

Ontwikkeling van rijenbemestingsmachine: balans na eerste projectjaar

Een stralende dag is nooit goed als je zoveel mogelijk telers naar je evenement wil lokken. Zeker niet wanneer er na veel regen eindelijk geplant kan worden. Toch was de opkomst voor de demonstratie en het overleg binnen de operationele groep PeriFert goed te noemen. Zes telers en twee producenten van circulaire meststoffen sloten aan […]

Bijbemestingstechnieken in winterprei

Bijbemestingstechnieken in winterprei

Door de lage bemestingsnormen, de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit en de stijging van de stikstofprijzen wordt het steeds belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. In de groenteteelt is het een uitdaging om, rekening houdend met deze factoren, voldoende stikstof in de wortelbare zone te hebben. En dit zonder verlies naar de […]