© Rob Stevens

Op maandag 8 december werd aan KU Leuven het nieuwe consortium Agrolink Vlaanderen gelanceerd. Via Agrolink stellen 17 Vlaamse onderzoeksorganisaties hun expertise en infrastructuur als één geheel ter beschikking, aan ondernemingen en beleidsmakers uit de agrosector. Aansluitend op een academische zitting werd Agrolink Vlaanderen boven de doopvont gehouden.

Agrolink Vlaanderen bouwt als kennisplatform voort op het initiatief dat de UGent en verschillende landbouwpartners in 2013 voor Oost- en West-Vlaanderen startten. Dit consortium, Agrolink, wordt vanaf 8 december met de steun van 17 publieke onderzoeksinstituten uit heel Vlaanderen verruimd, naar een regionaal Vlaams en Europees blikveld. De oprichting van Agrolink Vlaanderen heeft als doel de landbouwindustrie in Vlaanderen via innovatie te stimuleren. Daarnaast wil men met gebundelde krachten de aandacht trekken van investeerders, die onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouwsector van de nodige middelen kunnen voorzien.

Via de oprichting van Agrolink willen de partners tot een betere afstemming, samenwerking en transparantie komen in het landbouwonderzoek. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst bevestigt en versterkt de interactie tussen de verschillende onderzoeksinstellingen, die elk vasthouden aan hun eigen autonome organisatie. Onder de koepel van Agrolink Vlaanderen worden meer dan 3000 werknemers verenigd, evenals een gezamenlijk omzetcijfer van meer dan 100 miljoen euro.

“De nieuwe organisatie zal in de eerste plaats een aanspreekpunt zijn, waar elke stakeholder uit de agro-sector terecht kan voor onderzoek en expertise: voor elke vraag een antwoord, voor elke uitdaging een geschikte partner. Daarnaast zal dit de synergie tussen ons als partners versterken, waarmee we op Europees onderzoeksvlak een geregelde deelname aan topprojecten hopen veilig te stellen”, zegt professor Nadine Buys, plaatsvervangend decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Agrolink Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de volgende partners: Hogeschool Gent, Hooibeekhoeve, Inagro, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), KU Leuven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Nationale Proeftuin voor Witloof, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), UGent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent Faculteit Diergeneeskunde, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

Foto: © Rob Stevens