Het Proefstation voor de Groenteteelt opende op 25 augustus de serredeuren van zijn tomatenteelt. Tijdens twee geleide bezoeken werden de lopende proeven toegelicht. Met het oog op de beslissing voor segmentatie in Baron, Prince, Princess en Elite ging veel aandacht naar het rassenonderzoek. De meest veelbelovende rassen werden dan ook grondig geƫvalueerd en bezichtigd in de serre. De tentoongestelde vruchten gaven daarnaast een goed beeld van de vruchtkwaliteit na bewaring.
Veel interesse was er ook bij de telers, voorlichters en toeleveranciers voor de presentatie over ontsmetting van gietwater bij het voorkomen van gekke wortels. Een aantal tips en adviezen werden op een rijtje gezet en toegelicht. De vele vragen uit het publiek tonen aan dat dit onderwerp brandend actueel is.
Tot slot werd het geleid bezoek afgerond met een demonstratie over ergonomische principes in de tomatenteelt.

De presentatie van het geleide bezoek kan u hieronder raadplegen:

Geleid bezoek tomaat 2015-08-25 presentatie