Op het einde van het teeltseizoen komt er bij serretelers een grote reststroom vrij in de vorm van serreloof. Omdat dit organisch materiaal vaak vervuild is met o.a. clipsen en touwen kan deze restroom moeilijk verwerkt worden. Hierdoor komt dit loof vaak terecht in verbrandingsovens met een grote ecologische maar ook economische impact als gevolg. Het Proefstation voor de Groenteteelt werkt daarom mee aan oplossingen in de projecten Cmartlife, Selova en Zero-Waste. Door het gebruik van bio-afbreekbare bindmaterialen en/of aangepaste scheidingstechnieken wordt het serreloof geschikt voor compostering. Naast compostering op bedrijf zelf (boerderijcompostering) worden ook de mogelijkheden voor professionele compostering onderzocht. Dit filmpje geeft een overzicht van het proces: van het ruimen van de teelt tot bruikbare compost.