Op woensdag 14 januari hebben de Limburgse preitelers en Vlaamse aspergetelers BelOrta en Proefstation bezocht. De dag startte op BelOrta met een rondgang door Ludo van Kelst en Isabel De Blaiser waarbij de klokverkoop keurings- en verpakkingsruimtes werden bezocht. Hierna werden de proeven op PSKW bezichtigd onder leiding van Luc De Rooster PSKW. Na een lekkere lunch werd kwaliteit in asperges door Ann schenk VCBT toegelicht. Hierna volgde eerste resultaten over asperges in verwarmde tunnel gevolgd door actualiteiten en onderzoeksprojecten die zullen starten in asperges (Liesbeth Wachters PSKW).

Klik hier voor de presentaties van deze dag.