Op 1 juli kwamen komkommertelers en vertegenwoordigers van verschillende zaadbedrijven samen op PSKW om de onderzoeksresultaten te vernemen en de verschillende rassen in de serre te vergelijken. Els Berckmoes stelde een monitoringssysteem voor als basis van een geïntegreerde gewasbescherming. Monitoring van plagen en nuttigen is niet enkel iets voor een tomatenteelt, maar biedt ook mogelijkheden bij een komkommerteelt. Op sommige praktijkbedrijven wordt reeds monitoring uitgevoerd voor de opvolging van de aanwezige spint, trips, witte vlieg en bladluis in het gewas. Het tweede onderwerp, namelijk de invloed van het klimaat op de aantasting door D. bryoniae of Mycosphaerella werd toegelicht door Martine Wuytack. In het voorjaar werden komkommers geteeld in 2 afdelingen met een verschillend vochtdeficit. Na de introductie van schimmelsporen in de serre, kon er enkel aantasting worden vastgesteld in het vochtige klimaat met een vochtdeficit dat schommelde rond 4,2 g/kg. Een derde luik ging over de afbraak van de actieve stoffen in de geoogste komkommer na toepassing van chemische middelen. Na 2 jaar onderzoek binnen het project residu arm telen, zijn de afbraakcurves van de actieve stoffen van de belangrijkste chemische middelen gekend. Nadat deze afbraakcurves in een webapplicatie zijn gegoten, zal deze ondersteuning kunnen bieden bij het telen van een residu arm product. De voorstelling van de proeven werd afgesloten met de resultaten van de rassenproeven. In de eerste teelt is het productiefste ras een nieuwkomer van Nunhems, namelijk Nun 49087. Dit ras scoort bovendien goed voor vruchtkwaliteit. De vruchten zijn glad en groen en ze behouden hun kleur en stevigheid na bewaring. Bij de twee nieuwkomers RZ 24-226 (Rijk Zwaan) en Nun 49084 (Nunhems) wordt een goede vruchtkwaliteit vastgesteld, maar voor productie zijn deze minder goed. In de tweede teelt werden op 19 mei 13 rassen opgeplant. Vooral de rassen met een tolerantie voor het komkommerbontvirus kregen door de aanwezigen veel aandacht. De productiecijfers na 3 weken oogst werden weergegeven en de eerste beoordeling van de vruchtkwaliteit werd voorgesteld. Nadat er een verfrissend drankje werd genuttigd bij het warme weer, kon iedere aanwezige de 13 verschillende rassen met eigen ogen bewonderen in de serre. Als slot werd er nog aandacht gegeven aan de juiste dosis bij het gebruik van luna privilege en het optreden van resistentie van chemische middelen.