Op deze demodag stonden enkele Limburgse projecten in de kijker. Het Proefstation voor de groenteteelt organiseerde op 9 november in samenwerking met Bodemkundige dienst België en PIBO campus een studienamiddag met proefveldbezoeken rond de projecten irrigatie en fertigatie in asperges en pompoen en innovatieve bemesting in Limburg. Deze projecten kwamen tot stand met middelen uit het SALK waaruit het het Groente-InnovatieFonds ontstond.

Het was een boeiende maar regenachtige namiddag waar de projecten en proefresultaten werden voorgesteld. Er was er een rondgang in asperges en in prei om de invloed van irrigatie en/of bemesting te bekijken.

De resultaten van deze studiedag vindt u via deze link.

Irrigatie en fertigatie project

Dit project legt zich toe op het efficiënt inzetten van water en stikstof in de asperge en pompoenteelt. Asperges zijn enorm belangrijk voor Limburg en pompoen is een relatief nieuwe teelt in deze regio. Het heeft een hoge stikstof en water behoefte waardoor het interessant is om het op te volgen. Verder wordt nagegaan in hoeverre fertigatie een meerwaarde kan bieden in deze teelten.

Innovatieve bemesting

Dit project heeft als doel stikstof zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor het gewas. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van nitrificatieremmers. Ammonium wordt zo minder snel omgezet naar het uitspoelbare nitraat. Er wordt ook gekeken hoe groenbedekkers een meerwaarde kunnen zijn voor de aanvoer en afvoer van stikstof en organische stof. Tot slot wordt er getracht door de toepassing van rij- en bandbemesting om de stikstof zo dicht mogelijk bij de plant te brengen zodat de planten met hoge stikstofbehoefte deze zo efficiënt mogelijk kunnen opnemen.