Op 20 oktober vond de studiedag ‘Ziekten en plagen in vruchtgroenten onder glas” plaats. Met 75 deelnemers kan het evenement zeker een succes genoemd worden. Met de nadruk op biologische bestrijding en het voorkomen van resistentie kaderde deze dag volledig in het IPM verhaal. Verschillende instellingen en bedrijven brachten actuele topics rond dit thema naar voor. Hieronder vindt u een lijst van de besproken onderwerpen. Deze lezingen werden aangevuld met een demomarkt waar de deelnemers konden kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen rond het thema ziekten en plagen. Indien u een presentaties graag wil (her)bekijken, kan u klikken op de link bij het desbetreffende onderwerp.

Rob Moerkens (PCH): De complexe verhouding van aanwezige nuttigen en plagen in de serre bepaalt of een plaag uit de hand loopt of niet. In deze presentatie wordt er dieper ingegaan op de populatie-ecologie in een serre en wat dit concreet betekent voor de biologische bestrijding. Zo wordt monitoring nog relevanter.
Wanneer wordt een plaag een pest?

Rudi Aerts (KULEUVEN): Didymella bryoniae vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Deze presentatie vertelt u meer over de huidige kennis rond deze schimmelziekte.
Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in komkommer.

Jeroen Van Schelt (Koppert): De larven van de galmug Aphidoletes aphidimyza eten bijna alle bladluissoorten. Hoewel de galmug een oude bekende is, ontdekken we nog steeds nieuwe mogelijkheden. De onderzoeksresultaten van de laatste jaren worden in deze presentatie op een rijtje gezet. Aan de hand hiervan wordt een nieuw perspectief voor bladluisbestrijding in de praktijk geschetst.
De galmug Aphidoletes aphidimyza, de basis van luisbestrijding?

Sam Gui (Biobest): Deze presentatie handelt over de biologische aanpak van trispsbestrijding in paprika. Door de roofmijt Amblyseius degenerans extra vroeg in te zetten en bij te voederen met Nutrimite kunnen heel wat preventieve bespuitingen tegen trips geschrapt worden.
Tripsbestrijding in paprika: de degenerans-nutrimite strategie.

Marleen Mertens (Departement Landbouw en Visserij): Hier vindt u extra informatie over de aanvraag van de fytolicentie, alsook de stand van zaken en de mogelijke opleidingen die hiermee in verband staan.
Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, Fytolicentie – IPM.

Steven van Pottelberge (Belchim Crop Protection): Vragen als “Wat is resistentie en hoe komt het tot stand?“, “Hoe kan ik als teler resistentie op mijn bedrijf vermijden?” en “Wat houdt een juist gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen nu eigenlijk in?” worden beantwoord in deze presentatie.
Resistentiemanagement, van theorie tot praktijk.

Etienne Elpers (Bayer CropScience), Jan-Dries Luijks (DuPont) en Rien Bos (Dow AgroSciences): Om de presentatie rond resistentiemanagement kracht bij te zetten, vindt u hier enkele praktijkvoorbeelden.
Oberon, Luna Privilege, Altacor en Tracer.

Els Berckmoes (PSKW): Tuta absoluta bestrijden met een minimum aan chemische middelen, dit was het doel van het onderzoek dat 4 jaar geleden van start gegaan is. Deze presentatie bevat extra uitleg over een duurzaam beheersplan om Tuta absoluta de baas te blijven.
Tuta absoluta getemd?!

Lien Bosmans (KULEUVEN): Gekke wortels zijn een gekend probleem in de tomaten- en aubergineteelt. Er bestaan verschillende Agrobacterium isolaten met elk verschillende eigenschappen. Daarnaast blijkt de bestrijding van de bacterie in het irrigatiesysteem niet evident. Wat kan je doen? En wat niet?
Agrobacterium, niet elke wortel even gek.