Kool- en preitelers worden vaak geconfronteerd met bacterieziekten. ‘Waar komen ze vandaan?’ en ‘Wat kunnen we eraan doen?’ zijn vragen die logischerwijs gesteld worden. Op de studieavond kwamen geïnteresseerde telers meer te weten. U kan de presentaties nalezen  en u kan ook de brochure terugvinden op onze website. Voor meer info of voor een gedrukte brochure kan u terecht bij Sofie Venneman (sofie.venneman@proefstation.be).