Didymella bryoniae, beter gekend onder de naam Mycosphaerella, vormt al vele jaren één van de belangrijkste problemen in de komkommerteelt. Deze schimmel kan alle bovengrondse delen van de plant infecteren, waarbij vruchtrot de grootste economische schade veroorzaakt. Een nieuw IWT-project brengt oplossingen aan.

In dit project willen we een duurzame beheersstrategie ontwikkelen voor de komkommertelers om productieverliezen door D. bryoniae te vermijden en een continue hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen. Om dit te bereiken zal eerst de epidemiologie van de schimmel worden bestudeerd. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in zijn levenscyclus en verspreiding op een hedendaags komkommerbedrijf. Enkel dan kan er een oplossing gevonden worden om in te grijpen op de sporenproducties en om het aantal infecties te reduceren. Vervolgens zullen er richtlijnen worden opgesteld rond vocht in de kas, gewasverzorging en andere hygiënemaatregelen, het gebruik van ventilatie en rassenkeuze. De focus ligt vooral op het voorkomen van besmettingen door D. bryoniae. Bloeminfecties liggen aan de basis van inwendig vruchtrot. Om bloeminfecties te verhinderen wordt er onderzocht of biocontrole-organismen (BCO’s) inzetbaar zijn. Toepassing via entomovectoring is een techniek die bij andere teelten gebruikelijk is, maar voor de komkommerteelt heel innovatief is. Ook wordt nagegaan welke fungiciden het meeste effect hebben. Tot slot zullen alle bekomen resultaten worden gegroepeerd en geïmplementeerd op een aantal voorbeeldbedrijven.

Met het Proefstation voor de Groenteteelt als coördinator, KU Leuven, Scientia Terrae en Inagro als medepartners en PCG als onderaannemer, zal de volgende 4 jaar intensief worden gewerkt rond deze problematiek. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de financiering van IWT-Vlaanderen samen met Boerenbond, LAVA, Biobest, Rijk Zwaan, Bayer Cropscience, Syngenta en BPK als cofinancierders.