Wim Soutaert

Meeldauw is een belangrijke ziekte voor veel gewassen. De huidige tuinbouwpraktijken berusten op intensief pesticidegebruik om de ziekte tegen te gaan. Het gebruik van chemische gewasbescherming laat residu’s achter op het geoogste product en de meeldauwinfecties kunnen niet altijd voorkomen worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat UV-C licht potentieel heeft om een duurzaam alternatief te vormen voor chemische meeldauwbeheersing. De toepassing van UV-C moet nog geoptimaliseerd worden en automatisering is nodig om de introductie in de tuinbouw mogelijk te maken. UV-ROBOT tracht gedurende vier jaar deze zaken aan te pakken en heeft drie hoofddoelen:

  • Robots ontwikkelen voor autonome meeldauwbeheersing
  • Integratie van UV-C in de huidige IPM strategieën
  • Implementatie van de innovatie door telers

In de loop van het project zullen we kostenefficiënte UV-C robots ontwikkelen, testen en demonstreren om meeldauw te bestrijden in drie gewastypes:

  • Sferische gewassen: aardbei
  • Verticale gewassen: tomaat en komkommer
  • Horizontaal: sla en basilicum

Tuinbouwexperts in België en het Verenigd Koninkrijk zullen samen manieren vinden om UV-C op te nemen in de huidige IPM-strategieën (Integrated Pest Management) van elk gewas. Belgische expertise in automatisering en Franse expertise in data-analyse zullen samen innovatieve robots ontwikkelen die autonoom UV-C kunnen toepassen. Daarbovenop zal de co-creatie van innovatieve sensoren voor automatische meeldauwmonitoring de werklast van telers verminderen en zorgen voor een optimale controle van de ziekte. Dit wordt verzorgd door een Britse partner gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektronische neuzen. Aan het einde van het project zullen de ontwikkelde robots beschikbaar zijn voor telers met een gebruikersvriendelijke interface en een gewasspecifieke implementatiestrategie. Demonstratie in de NWE-regio en uitgebreide communicatie tijdens en na het project zullen telers informeren om innovatie implementatie te verzekeren. Hiermee willen we de telers minder afhankelijk maken van chemische gewasbescherming en daarmee het gebruik van pesticiden en de hoeveelheid residu in de tuinbouw in Noordwest-Europa verminderen.

Klik hier voor meer info

Meer informatie, nieuws en updates zijn te vinden op de website van het project: www.nweurope.eu/UV-ROBOT

Dit onderzoek is mogelijk dankzij financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg North-West Europe-programma.