Interesse in nieuwe innovatieve nicheteelten?

Het Proefstation voor de Groenteteelt en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant bundelden hun ervaringen met diverse kleine teelten en gaven meer duiding hierover tijdens het slotevent op 20 februari.  Klik hier voor meer info.